Aanmelden

Via deze pagina kunt u verschillende documenten vinden, selecteer hieronder het juiste document.

Let op!

1.       U dient de PDF-formulieren eerst op te slaan op uw computer voordat u deze invult.

2.       Zorgt u ervoor dat u Adobe Acrobat (Reader) gebruikt om het formulier te openen, u kunt deze hier downloaden en installeren.
Waarschuwing: Wanneer u een ander dan bovenstaand programma gebruikt kan het zijn dat het formulier niet (goed) in te vullen en op te slaan is.

3.       Vul het formulier volledig in

4.       Sla het formulier op door middel van opslaan als, dus niet door het formulier te printen naar een PDF-printer.

 

Aanmelden

Wilt u:

- meer weten over de procedure van aanmelding? Kijkt u dan op deze pagina.

- uw zoon/dochter aanmelden voor een onderzoek of behandeling? Dan gebruikt u het aanmeldformulier.

U kunt het formulier eenvoudig downloaden, opslaan op uw computer en na invullen versturen.

Het gebruik van een tablet voor het invullen van het document wordt afgeraden. 

- uw zoon/dochter aanmelden voor een dyslexie onderzoek? Dan gebruikt u dit aanmeldformulier.

U kunt het formulier eenvoudig downloaden, opslaan op uw computer en na invullen versturen. 

Het gebruik van een tablet voor het invullen van het document, wordt afgeraden. 

 

De laatste pagina op het aanmeldformulier betreft het toestemmingsformulier. Dit ontvangen we graag

getekend door de gezaghebbende ouder(s) voorafgaand aan de eerste afspraak.

 

 

Wilt u:

- weten volgens welke algemene voorwaarden wij werken? U vindt deze hier en op de site van de NVO.

- meer weten over ons privacybeleid en de AVG? Dit kunt u hier nalezen.

- weten hoe u een uittreksel uit het gezagsregister (nodig bij de aanmelding) kunt aanvragen? U vindt hier aanvullende informatie. 

- op de hoogte zijn van onze meldcode? Deze vindt u hier.

- weten wat u moet doen als u niet tevreden bent? Leest u dan klachtenprocedure document.

- weten hoe tevreden anderen zijn? Wij vragen na afloop van ieder traject de tevredenheid van cliënten. In 2020, was het gemiddelde cijfer een 8.8, in 2019 een 8.6