Aanmelden

Via deze pagina kunt u verschillende documenten vinden, selecteer hieronder het juiste document.

Let op!

1.       U dient de PDF-formulieren eerst op te slaan op uw computer voordat u deze invult.

2.       Zorgt u ervoor dat u Adobe Acrobat (Reader) gebruikt om het formulier te openen, u kunt deze hier downloaden en installeren.
Waarschuwing: Wanneer u een ander dan bovenstaand programma gebruikt kan het zijn dat het formulier niet (goed) in te vullen en op te slaan is.

3.       Vul het formulier volledig in

4.       Sla het formulier op door middel van opslaan als, dus niet door het formulier te printen naar een PDF-printer.

 

Aanmelden

Wilt u:

- meer weten over de procedure van aanmelding? Kijkt u dan op deze pagina.

- uw zoon/dochter aanmelden voor een onderzoek of behandeling? Dan gebruikt u het aanmeldformulier.

U kunt het formulier eenvoudig downloaden, opslaan op uw computer en na invullen versturen.

Het gebruik van een tablet voor het invullen van het document wordt afgeraden. 

Let op: Bent u woonachtig in gemeente Zutphen of Apeldoorn dan is aanmelden bij AGNO niet mogelijk, neemt u contact op met uw lokale toegang jeugd

- uw zoon/dochter aanmelden voor een dyslexie onderzoek? Dan gebruikt u dit aanmeldformulier.

U kunt het formulier eenvoudig downloaden, opslaan op uw computer en na invullen versturen. 

Het gebruik van een tablet voor het invullen van het document, wordt afgeraden. 

 

De laatste pagina op het aanmeldformulier betreft het toestemmingsformulier. Dit ontvangen we graag

getekend door de gezaghebbende ouder(s) voorafgaand aan de eerste afspraak.