Kosten

Tijdens een eerste intakegesprek met ouders wordt gekeken hoe en waarmee we precies kunnen helpen. Van daaruit worden eventuele vervolgafspraken gepland. Tijdens het eerste gesprek wordt tevens duidelijk in hoeverre er eigen kosten zijn. Sinds 1-1-2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg (JGGZ). Wij zijn gecontracteerd bij alle gemeenten in de regio Twente, IJsselland en Apeldoorn. Tevens zijn wij als praktijk aangesloten bij het Nederlands kwaliteitsinstituut dyslexie.

Vergoede zorg
De gemeenten hebben gesteld dan alleen wanneer er een vermoeden is van een classificatie er vergoede zorg gegeven mag worden. Zowel de wijk- of gezinscoach, als de huis-, jeugd- of kinderarts mogen verwijzen. Het is van belang dat er wordt doorverwezen naar de basis generalistische JGGZ. Indien er een vermoeden is van een classificatie (stoornis zoals bijv. ADHD, autisme, depressie, trauma, opstandig gedrag of angsten), dan kan behandeling via de gemeente (gedeeltelijk) worden vergoed.

Wij vinden het belangrijk om goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het kind. Hiervoor kan afgesproken worden dat er een uitgebreid)onderzoek wordt uitgevoerd. Dit kan bestaan uit een psychologisch onderzoek, een didactisch onderzoek en/of een neuropsychologisch onderzoek. Binnen het neuropsychologisch onderzoek kan er vraag zijn naar een capaciteitenonderzoek. Tijdens het eerste gesprek wordt de noodzaak van de afname van een capaciteitenonderzoek verder beoordeeld en besproken. Is er enkel sprake van een losstaand intelligentie-/capaciteitenonderzoek of een is er enkel een schoolvraag, dan zijn er geen mogelijkheden voor vergoede zorg binnen de basis GGZ. Ziet u na het eerste gesprek af van verdere afspraken, dan brengen wij enkel een tarief voor het eerste gesprek in rekening (vast tarief 95€, tenzij anders overeengekomen).

Belangrijk om te weten: is er wel een vermoeden van een classificatie en heeft u een verwijzing, dan moeten wij, wanneer wij deze classificatie herkennen, ook stellen. Een classificatie is een startpunt in het diagnostisch proces. Het geeft richting aan het zoekproces binnen de diagnostiek en mondt uit integraal beeld, waarin beschreven wordt hoe de klachten zijn ontstaan en hoe deze in stand worden gehouden bij dit kind of deze jongere. Deze beschrijvende diagnose is breed, waarbij er veel aandacht is voor omgevingsfactoren.

Wanneer er geen classificatie gesteld kan worden, komt het traject niet voor vergoeding in aanmerking. Wanneer geen classificatie gewenst is, kan het onderzoek enkel op eigen kosten plaatsvinden. Dit alles is conform de regels van het nieuwe zorgstelsel (BGGGZ).