Kosten

Tijdens een eerste intakegesprek met ouders wordt gekeken hoe en waarmee we precies kunnen helpen. Van daaruit worden eventuele vervolgafspraken gepland. Tijdens het eerste gesprek wordt tevens duidelijk in hoeverre er eigen kosten zijn. 

Er zijn twee opties om voor vergoeding in aanmerking te komen:

- Een huisarts (kinder-, of jeugdarts) kan via het uitschrijven van een verwijsbrief met een onderzoeks- en/of behandelvraag bij ons de vraag neerleggen om nader onderzoek te doen naar het gedrag van je kind en/of behandeling te starten.

- Een onderzoeks- en/of behandeltraject kan ook via jeugdconsulenten/ regisseurs jeugd en gezin worden aangevraagd. Zij werken bij de gemeente binnen de afdeling Jeugd en kijken samen met ouders wat er nodig is om de hulpvraag te beantwoorden. Zij weten goed welke hulpverleners in de buurt het beste passen bij de hulpvraag.

 

De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg (JGGZ). Wij zijn gecontracteerd bij alle gemeenten in de regio Twente, IJsselland en Midden-IJssel. Tevens zijn wij als praktijk aangesloten bij het Nederlands kwaliteitsinstituut dyslexie (NKD) en wij zijn HKZ gecertificeerd.