Wat is AGNO?

Bij AGNO kunt u terecht voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen en hun ouders. Samen gaan we op zoek naar de antwoorden die nodig zijn om zelf weer grip te krijgen op de vragen die er spelen. Dat doen we door inzicht gevende gesprekken te voeren, maar ook door praktische adviezen te geven, zodat (vaak al op korte termijn) weer perspectief mogelijk wordt.

De orthopedagogen bij AGNO hebben veel ervaring met kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden, leerproblemen en gedragsproblemen. Daarnaast werken we met kinderen waarbij sprake is van (faal)angst, een stoornis binnen het autistisch spectrum, ADHD en andere sociale- en emotionele moeilijkheden. We doen onderzoek, geven adviezen, behandelen en begeleiden, geven trainingen, lezingen en workshops. Ook hebben we de mogelijkheid voor het uitvoeren van onderzoek en geven van behandeling van dyslexie (ED). Wanneer hier behoefte aan is, wordt er naast een individuele behandeling, ook ouderbegeleiding gegeven, waarbij er samen met u gekeken wordt naar de handvaten die jullie kunnen helpen om samen weer verder te kunnen. Ook wanneer er sprake is van een situatie waarbij ouders gescheiden zijn is dat mogelijk. We denken graag met jullie mee over wat jullie kan helpen!

AGNO is een afkorting van het Latijnse woord ‘Agnosco’. Dit woord betekent:

•   Inzicht geven

•   Herkenning

•   Erkenning

•   Verstaan

•   Begrijpen


Dit is ook precies waar wij bij AGNO voor staan: het geven van inzicht, (h)erkenning, het leren verstaan, begrijpen of snappen van iemands doen en denken. We proberen het gedrag en de gedachten of beleving van uw kind of van uzelf te verduidelijken.

Wij onderscheiden ons van andere praktijken, door onze ‘brede’ manier van kijken: we kijken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, in hun leefomgeving (gezin, school en leefomstandigheden). Onze manier van werken is te omschrijven als helder, inzichtelijk en toegankelijk. We zijn bij veel ouders bekend als betrouwbaar en professioneel op een persoonlijke manier. We bieden hulp in een kleinschalige praktijk, waardoor ouders, jongeren en kinderen zich op hun gemak voelen, zowel in Hengelo als in Deventer. We werken volgens de kwaliteitseisen die u van ons mag verwachten en zijn dan ook gecertificeerd volgens de norm van de HKZ en beschikken over het NKD keurmerk.

  <div id="nkd-popup"></div>