Onze visie op InZicht

Het geven van InZicht is voor ons een uitdaging. Ieder mens is uniek en vraagt daarmee om een eigen benadering. We proberen recht te doen aan de mogelijkheden van eenieder, waarbij rekening gehouden wordt met zijn of haar talenten en eventuele beperkingen. Jongeren en kinderen krijgen de mogelijkheden zich te ontplooien, wanneer zij zelf ook op de hoogte zijn van hun (on)mogelijkheden. Door goed te kijken naar de vragen en mogelijkheden van kinderen en hun omgeving (thuis en op school), proberen we te zoeken naar een situatie die voor eenieder werkbaar is. Kinderen, ouders en eventueel school (weer) perspectief bieden en handvatten geven hoe de mogelijkheden van een kind zo goed mogelijk ontplooid kunnen worden, is voor ons het belangrijkst.

Ellen Meijer
Ellen Meijer (geb. 1976) is een van de praktijkhouders van AGNO en Orthopedagoog Generalist. Ze heeft daarnaast ervaring als leerkracht in het basisonderwijs en is ook moeder van twee pubers. Ellen is al geruime tijd werkzaam in het werkveld en heeft hierdoor veel ervaring opgedaan met een breed scala aan problematieken die kinderen en jongeren kunnen tegenkomen. Ellen geeft graag inzicht in de problematiek, van waaruit ze op praktisch niveau meedenkt in oplossingen. De betrokkenheid bij gezinnen en de mogelijkheid om met samen met haar collega’s een gezin te kunnen helpen is voor haar de drive in haar werk.Nienke Boom
Nienke Boom (geb.1982) is een van de praktijkhouders van AGNO, Orthopedagoog-Generalist, Supervisor NVO en heeft ervaring als leerkracht in het basis- en HBO onderwijs. Nienke is moeder van vier jonge kinderen, wat maakt dat ze zich kan voorstellen welke uitdagingen het ouderschap je kan geven. Door haar ervaring binnen het onderwijs is Nienke iemand die weet hoe het er in een schoolsituatie aan toe gaat. Begrip voor ouders, kind en anderen in de omgeving staat voorop. Praktische oplossingen voor soms complexe problematiek worden gezocht op basis van scherpe analyses. Specialisaties liggen binnen angstproblematiek, somber gedrag, trauma, neuropsychologische vraagstukken, hoogbegaafdheid en combinaties van dezen. Nienke is een van onze regiebehandelaars en hierdoor is zij bij veel kinderen betrokken. Zij doet onderzoeken, geeft advies en (ouder)behandelingen. Nienke is supervisor voor regiebehandelaren door het hele land, actief binnen de beroepsvereniging en lid van het Centraal Tuchtcollege. Daarnaast verzorgt Nienke lezingen en trainingen voor het onderwijs.Mirjam Wilgenhof
Mirjam Wilgenhof (geb. 1979), is Orthopedagoog Generalist, sociaal pedagogisch hulpverlener en moeder van twee kinderen. Door haar ervaring binnen de jeugdhulpverlening en kinder- en jeugdpsychiatrie heeft ze kennis van verschillende soorten gedrag en stoornissen bij kinderen. Specialisaties liggen binnen het werken aan gedragsverandering, het aanpassen van de omgeving op de mogelijkheden en beperkingen van het kind/ de jongere. Mirjam is erop gericht om goed naar ouders en het kind te luisteren, om zo het kind goed in beeld te krijgen om vervolgens samen een passende aanpak te vinden. Mirjam is een van onze hoofdbehandelaars en hierdoor is zij bij veel kinderen betrokken. Mirjam doet onderzoek, geeft advies en behandelingen.Jorien Korpershoek
Jorien (geb. 1987) is moeder van 2 jongetjes. Ze is kinder- en jeugdpsycholoog en orthopedagoog-generalist. Sinds november 2015 is ze werkzaam bij AGNO. Jorien is tevens werkzaam geweest als docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie van Saxion Hogeschool. Bij AGNO houdt Jorien zich bezig met diagnostiek en het behandelen van leer-en/of gedragsproblemen bij kinderen. Daarbij vindt ze een persoonlijke benadering, die aansluit op de behoeften en wensen van het kind en de ouders, van belang.Leonie Peterink
Leonie werkt al vele jaren bij AGNO als financieel administratrief- en beleidsmedewerkster. Naast het enthousiast verrichten van allerhande administratieve werkzaamheden draagt zij ook deels zorg voor het beantwoorden van uw mails en onze telefoon. Ze is aanspreekpunt binnen AGNO voor cliënten, verwijzers en gemeenten. U zult haar naam dus geregeld tegenkomen in uw contact met AGNO! Heeft u vragen over aanmelding, verwijzingen, regelingen en vergoedingen binnen JGGZ en dyslexiezorg? Leonie helpt u graag verder.

Mirthe Spanjer
Mirthe Spanjer is psycholoog en orthopedagoog-generalist en moeder van een jonge zoon. Ze werkt sinds 2014 bij AGNO. Naast haar werk bij AGNO is ze werkzaam geweest binnen het gesloten kader, waar zij heeft gewerkt met kinderen/gezinnen in de gedwongen hulpverlening. Mirthe is regiebehandelaar en hierdoor is zij betrokken bij veel kinderen. Ze houdt zich bezig met het geven van individuele behandelingen aan kinderen en jongeren en het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. Daarnaast is zij betrokken bij de (groeps)oudertrainingen die door AGNO worden aangeboden. Door haar oprechte betrokkenheid en positieve benadering voelen kinderen zich vaak snel op hun gemak in de behandeling bij Mirthe. Mirthe is werkzaam in onze praktijk in Deventer en Hengelo.Jikke Zwerink
Jikke is orthopedagoog-generalist en werkt sinds 2019 bij AGNO. Ze heeft eerder ervaring opgedaan bij het samenwerkingsverband primair onderwijs en binnen de dyslexiezorg. Bij AGNO houdt Jikke zich bezig met de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling. Ze heeft een open en betrokken houding, waarbij een persoonlijke benadering centraal staat. Jikke vindt het belangrijk om goed te luisteren en de omgeving van het kind te betrekken, om op deze manier samen aan de slag te gaan.Carien Verweij
Carien (geb. 1979) is psycholoog en orthopedagoog en sinds 2019 werkzaam op onze praktijk in Deventer. Hier houdt zij zich bezig met behandeling van en onderzoek naar leer- en gedragsproblemen bij kinderen. Zij begeleidt tevens ouders individueel en in groepsverband bij opvoedingsvraagstukken. Naast haar werk bij AGNO heeft Carien ook jarenlang ervaring opgedaan als docent bij de hbo-opleiding Toegepaste Psychologie van Saxion in DeventerMirjam Groothedde
Mirjam is Orthopedagoog Generalist, EMDR-therapeut, leerkracht basisonderwijs en moeder van drie kinderen. Door haar ervaring in zowel het basis- en voortgezet onderwijs en de kinderrevalidatie heeft ze brede kennis van verschillende problemen die zich kunnen voordoen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Samen praktisch en oplossingsgericht aan de slag om dagelijkse hindernissen te leren nemen kenmerkt haar stijl. Haar specialisaties liggen op het gebied van trauma, angsten, somatische onvoldoende verklaarde lichamelijke, zintuiglijke prikkelverwerking. Mirjam is een van onze hoofdbehandelaars en is hierdoor bij veel kinderen betrokken. Mirjam doet onderzoek, geeft advies en behandelingenWillemijn van der Meulen
Sinds begin 2021 is Willemijn ons team komen versterken. Willemijn is Orthopedagoog en werkt vanuit onze praktijk in Deventer. Vanuit haar eerdere werk in de dyslexiezorg heeft zij ervaring met de samenwerking tussen ouders en school rondom de zorg voor een kind. Willemijn houdt zich bij AGNO bezig met onderzoek naar en behandeling van leer- en gedragsproblemen bij kinderen. Daarnaast geeft ze dyslexiebehandelingen. Voor de kinderen/ouders op de wachtlijst in Deventer is zij het aanspreekpunt voor vragen en neemt ze contact op na aanmelding om de hulpvraag door te nemen. Willemijn heeft oog voor de eigenheid van ieder kind en richt zich op het creëren van een veilige omgeving voor een kind om zich te ontwikkelen. Hierbij vindt ze een goede samenwerking met ouders en school belangrijk.Lies Timmers
Lies is orthopedagoog i.o.t. orthopedagoog generalist en is ons team sinds 2022 komen versterken. Lies heeft eerder ervaring opgedaan binnen de residentiële jeugdzorg. Bij AGNO houdt Lies zich bezig met het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en het geven van individuele behandelingen aan kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen. Daarnaast geeft zij dyslexiebehandeling. Door haar rustige en betrokken houding voelen kinderen en hun ouders zich vaak snel op hun gemak.Inge Schippers
Sinds 2022 werkt Inge als orthopedagoog binnen ons team. Ze is leergierig en brengt een frisse blik mee. Inge heeft eerder ervaring opgedaan bij het samenwerkingsverband voor primair onderwijs en heeft diagnostische werkzaamheden verricht binnen het voortgezet speciaal onderwijs. Bij AGNO houdt Inge zich bezig met het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en dyslexiebehandelingen. Ook biedt ze ondersteuning bij administratieve werkzaamheden.