Onze visie op InZicht

Het geven van InZicht is voor ons een uitdaging. Ieder mens is uniek en vraagt daarmee om een eigen benadering. We proberen recht te doen aan de mogelijkheden van eenieder, waarbij rekening gehouden wordt met zijn of haar talenten en eventuele beperkingen. Jongeren en kinderen krijgen de mogelijkheden zich te ontplooien, wanneer zij zelf ook op de hoogte zijn van hun (on)mogelijkheden. Door goed te kijken naar de vragen en mogelijkheden van kinderen en hun omgeving (thuis en op school), proberen we te zoeken naar een situatie die voor eenieder werkbaar is. Kinderen, ouders en eventueel school (weer) perspectief bieden en handvatten geven hoe de mogelijkheden van een kind zo goed mogelijk ontplooid kunnen worden, is voor ons het belangrijkst.

Ellen Meijer
Ellen Meijer (geb. 1976) is een van de praktijkhouders van AGNO, Orthopedagoog Generalist, leerkracht basisonderwijs, in het bezit van het ECHA diploma, trainer Brain Game Brian en daarnaast moeder van twee kinderen. Door haar ervaringen als leerkracht basisonderwijs en als orthopedagoog in verschillende settings heeft ze veel ervaring opgedaan met een breed scala aan problematieken die kinderen en jongeren kunnen tegenkomen. Ellen doet onderzoek en geeft begeleiding en advies. Specialisaties liggen binnen het neuropsychologisch referentiekader, efficiënt leerstrategieën, Mindset en co morbide problematiek.Nienke Boom
Nienke Boom (geb.1982) is een van de praktijkhouders van AGNO, Orthopedagoog-Generalist, Supervisor NVO, hoofddocent/onderzoeker op het HBO, leerkracht basisonderwijs, trainer Brain Game Brian, in bezit van het ECHA-diploma en moeder van een dochter. Door haar ervaring binnen het onderwijs is Nienke iemand die weet hoe het er in een schoolsituatie aan toe gaat. Begrip voor ouders, kind en leerkrachten staat voorop. Praktische oplossingen voor soms complexe problematiek worden gezocht. Specialisaties liggen binnen angstproblematiek, somber gedrag, trauma, neuropsychologische vraagstukken, hoogbegaafdheid en combinaties van dezen. Nienke is een van onze hoofdbehandelaars en hierdoor is zij bij veel kinderen betrokken. Zij doet onderzoeken, geeft advies en behandelingen. Daarnaast verzorgt Nienke lezingen en trainingen voor het onderwijs.Mirjam Karsten-Wilgenhof
Mirjam Karsten- Wilgenhof (geb. 1979), is Orthopedagoog Generalist, sociaal pedagogisch hulpverlener en moeder van twee kinderen. Door haar ervaring binnen de jeugdhulpverlening en kinder- en jeugdpsychiatrie heeft ze kennis van verschillende soorten gedrag en stoornissen bij kinderen. Specialisaties liggen binnen het werken aan gedragsverandering, het aanpassen van de omgeving op de mogelijkheden en beperkingen van het kind/ de jongere. Mirjam is erop gericht om goed naar ouders en het kind te luisteren, om zo het kind goed in beeld te krijgen om vervolgens samen een passende aanpak te vinden. Mirjam is een van onze hoofdbehandelaars en hierdoor is zij bij veel kinderen betrokken. Mirjam doet onderzoek, geeft advies en behandelingen.Jorien Korpershoek
Jorien (geb. 1987) is kinder-en jeugdpsycholoog en werkt sinds november 2015 bij AGNO. Na het afronden van de studie kinder-en jeugdpsychologie heeft ze onder andere gewerkt in de kinderopvang en bij een logeerhuis met kinderen met ernstige psychiatrische stoornissen, waardoor ze inzicht heeft in zowel de 'normale' ontwikkeling als ook diverse soorten problematiek. Daarnaast heeft ze ook ervaring opgedaan met het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en het behandelen van kinderen met uiteenlopende problemen. Jorien is tevens werkzaam geweest als docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie van Saxion Hogeschool. Bij AGNO houdt Jorien zich bezig met het behandelen van leer-en/of gedragsproblemen bij kinderen en voert ze ook diagnostisch onderzoek uit. Daarbij vindt ze een persoonlijke benadering, die aansluit op de behoeften en wensen van het kind en de ouders, van belang.Leonie Peterink
Leonie Peterink werkt sinds 1 april 2011 bij AGNO als administratrice. Naast het enthousiast verrichten van allerhande administratieve werkzaamheden draagt zij ook deels zorg voor het beantwoorden van uw mails en onze telefoon. Ze is aanspreekpunt binnen AGNO voor cliënten, verwijzers en gemeenten. U zult haar naam dus geregeld tegenkomen in uw contact met AGNO! Heeft u vragen over aanmelding, verwijzingen, regelingen en vergoedingen binnen JGGZ en dyslexiezorg? Leonie helpt u graag verder.

Mirthe Spanjer
Mirthe Spanjer (geb. 1993) is psycholoog en werkt sinds 2014 bij AGNO. Naast haar werk bij AGNO is ze werkzaam geweest bij Jeugdbescherming Overijssel, waar zij heeft gewerkt met kinderen/gezinnen in de gedwongen hulpverlening. Mirthe houdt zich bij AGNO bezig met het geven van individuele behandelingen aan kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen en het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. Tevens geeft zij dyslexiebehandeling. Daarnaast is zij bereikbaar voor allerlei vragen van ouders, gezinscoaches en verwijzers. Door haar oprechte betrokkenheid en positieve benadering voelen kinderen zich vaak snel op hun gemak in de behandeling bij Mirthe. Mirthe is werkzaam in onze praktijk in Deventer en Hengelo

Jose Kaatman-Mulder
Per 1-2-2020 gaat José AGNO helaas verlaten. We zullen haar erg missen en wensen haar veel succes in haar nieuwe uitdaging.Jikke Zwerink
Sinds september 2019 is Jikke ons team komen versterken. Jikke is orthopedagoog met de basisaantekening diagnostiek. Ze is voornamelijk werkzaam in Deventer en op dinsdag werkt zij in Hengelo. Jikke heeft eerder ervaring opgedaan bij een samenwerkingsverband en binnen de dyslexiezorg. Bij AGNO houdt Jikke zich bezig met het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en het geven van individuele behandelingen aan kinderen met leer- en gedragsproblemen. Ze vindt het belangrijk om op een open en positieve wijze samen te werken met het kind en zijn/haar omgeving. Wij wensen haar veel succes bij AGNO.Carien Verweij
Vanaf medio november 2019 zal Carien Verweij ons team komen versterken. Carien is psycholoog en onlangs ook afgestudeerd als orthopedagoog. Ze zal werkzaam zijn in Deventer en zal taken overnemen tijdens zwangerschapsverlof van Nienke en Jorien.