Aanmelden en wachttijd

AGNO maakt een heldere analyse van de mogelijkheden en beperkingen van een kind/jongere in zijn haar omgeving, waarbij de ervaring en visie van ouders uiteraard een grote plaats inneemt. Er zijn zowel mogelijkheden voor begeleiding, als voor (diagnostisch) onderzoek. Er worden gerichte adviezen gegeven, voor zowel de korte, als de langere termijn.

Uw aanmelding start met het invullen van het aanmeldformulier, op de pagina regelingen. Wij willen u vragen dit formulier zo uitgebreid mogelijk in te vullen, zodat wij ons goed kunnen voorbereiden op de inhoud van de vragen die er spelen. Wanneer u dit formulier heeft verstuurd (een deel digitaal en toestemming per post), krijgt u een reactie van ons met informatie over de aanmelding, vragenlijsten en een voorstel voor een intakegesprek. Voorafgaand aan het eerste gesprek, stuurt u de vragenlijsten retour.

Tijdens het eerste gesprek, wordt geprobeerd zicht te krijgen op de vragen die er zijn en met welke zaken deze samenhangen. Dit gesprek duurt doorgaans een uur tot maximaal anderhalf uur. In dit gesprek wordt samen met u bekeken waarmee wij u kunnen helpen. Er kan besloten worden over te gaan tot een (individuele) begeleiding, ook kan ervoor gekozen worden nader onderzoek te doen of kan er een andere keuze gemaakt worden. Wij zorgen ervoor dat wij samen met u op zoek gaan naar een passend aanbod.

 

Wachtlijst

NIEUWS update: geldig vanaf mei 2018 

Afgelopen periode is er weer een grote hoeveelheid aanmeldingen geweest. Wij werken zo hard als we kunnen, maar doen ons werk ook graag zorgvuldig, wat betekent dat we helaas een wachttijd hebben.

U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst, vanaf mei is de wachttijd ca. 4 maand (voor onze praktijk in Deventer), ca 3 maand (voor onze praktijk in Hengelo). Heeft u een spoedeisende vraag? Neem dan contact op met de Gezinscoach in uw gemeente.

Afhankelijk van de zorgvraag kan de wachttijd variëren: wij nemen na ontvangst van de aanmelding contact met u op. Denkt u er aan dat wij geen afspraken mogen inplannen voordat alle gegevens (met name toestemmingen door gezaghebbenden) compleet zijn?

Na het eerste gesprek is er geen nieuwe wachtlijst voor de vervolgafspraken.